Svetsarvägen 12, 187 75 Täby 08-409 40 000
Behörigheter
Våra behörigheter

Efter en badrumsrenovering eller en köksrenovering eller en byggnation, är det mycket viktigt för dig som kund, att du får alla godkända intyg som du behöver. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg i att vi utför arbetet med hög kvalitet och enligt alla de regler och förordningar som gäller. Det är inte minst viktigt även för att du ska erhålla en godkänd installation mot försäkringsbolag och mot eventuell framtida köpare av din bostad. Detta höjer även värdet på ditt boende.
Tillsammans med våra samarbetspartners har vi alla de viktiga behörigheter och auktorisationer som behövs för ett komplett, säkert och godkänt badrumsbygge, en renovering eller andra arbeten som innefattar el, vatten eller byggnation.